Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Vrije tuinen

Door natuurlijk verloop zijn er jaarlijks tuinen beschikbaar.

Op de plattegrond van ons complex, dat een schematisch overzicht geeft van de lanen en perceelsloten, zijn alle tuinen genummerd weergegeven.
Per tuin is de oppervlakte in m2 vermeld. Zo is eenvoudig te zien welke tuinen zijn verhuurd, in tijdelijk gebruik zijn of nog beschikbaar zijn.

Het is dus mogelijk om bij het aanmelden voor het lidmaatschap al vast een voorkeur aan te geven voor een bepaalde laan en tuinnummer.
Omdat er wekelijks mutaties zijn en het overzicht maar één keer per maand wordt aangepast, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Per tuin zijn in het overzicht langs de sloot twee vakjes opgenomen, die worden aangeduid met een k (kas) of b (berging). Op deze wijze is eenvoudig te zien op welke tuinen sprake is van opstallen.

Vrije tuinen worden afgedekt om vervuiling door onkruidgroei te voorkomen  en het aanzien van ons complex goed te houden.

Tuinen die op 1 mei niet zijn verhuurd worden op verzoek aan leden ‘om niet’ tijdelijk in gebruik gegeven. Op deze wijze blijven deze tuinen in cultuur en ziet ons complex er het hele seizoen aantrekkelijk uit. Een verzoek om een vrije tuin tijdelijk te mogen gebruiken, is hier te downloaden.