Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Tuin opzeggen

Het opzeggen van de tuinhuur en het lidmaatschap moet schriftelijk worden gemeld aan de secretaris van onze vereniging.

De opzegging moet vóór 1 november door het secretariaat zijn ontvangen, anders wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet en blijven alle (financiële) verplichtingen onverminderd van kracht.
De tuin moet vóór 1 december schoon, dat willen zeggen onkruidvrij en ontruimd, worden opgeleverd (zie ook art. 8 van het Huishoudelijk Reglement). Over de borg wordt geen rente vergoed.

Contributie en tuinhuur worden niet verrekend met een eventueel tussentijds beëindigen van het lidmaatschap.