Volg ons

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Tuin opzeggen

Het opzeggen van de tuinhuur en het lidmaatschap moet schriftelijk worden gemeld aan de secretaris van onze vereniging.

De opzegging moet vóór 1 november door het secretariaat zijn ontvangen, anders wordt de huurovereenkomst voortgezet en zit u er nog een jaar aan vast.
Denkt u er a.u.b. aan dat de tuin schoon opgeleverd moet worden, anders krijgt u uw borg niet terug. (Zie ook art. 8 van het Huishoudelijk Reglement) Over de borg wordt geen rente uitbetaald.

Contributie en huur worden niet verrekend met een eventueel vervroegd vertrek.