Volg ons

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

De collectieve inkoop van zaden en pootaardappels vindt ook dit jaar plaats bij de firma Van der Wal. De catalogus is als papieren versie met de juiste bestel- en prijslijsten beschikbaar, maar is ook op https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/site/formulieren digitaal te bekijken. Bestellingen en betalingen kunnen in principe alleen digitaal plaats vinden. Tot 19 december kunnen bestellingen worden

Een flink aantal leden hebben weer stal- en/of wormenmest besteld bij onze lokale leveranciers. De stalmest wordt in de loop van vrijdag 30 oktober geleverd; de wormenmest volgt drie weken later op 20 november.

Als gevolg van technische problemen was het de afgelopen weken niet meer mogelijk om onze website van actuele informatie te voorzien. Heel vervelend, want de site wordt steeds meer bezocht, gebruikt en gewaardeerd! Inmiddels lijken de problemen opgelost te zijn en worden verschillende pagina’s zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Want…… de grootste moestuinvereniging in Haarlemmermeer, heeft sinds jaren weer een wachtlijst; we zitten vol! Maar door natuurlijk verloop zijn er in 2021 zeker weer tuinen beschikbaar. Velen, die door het Coronavirus ‘huisarrest’ hebben, vinden inmiddels de weg naar ons moestuincomplex aan de Willem Pijperlaan. Daar kost het geen moeite om 1,50 meter afstand te
Het bestuur roept alle leden in een extra nieuwsbrief op om gezamenlijk waakzaam te blijven en zich strikt te houden aan de opgelegde beperkingen. Immers hoewel de regering de leefregels stapje voor stapje verruimd, is het gevaar nog lang niet geweken én wordt rekening gehouden met een 2e uitbraak na de zomerperiode. Puntsgewijs wordt aangegeven
In maart zijn de leden per e-mail bericht, dat de Groene Keet en het aangrenzende terras tot nader order voor iedereen verboden gebied is. Het bestuur verzoekt alle leden met klem de nationale aanwijzingen stipt op te volgen. Als gemeentelijke handhavers op ons complex een overtreding waarnemen, kunnen de betreffende leden een flinke boete van

De Groene Keet en het aangrenzende terras zijn in verband met het Coronavirus voor onbepaalde tijd gesloten. Dit betekend dus ook geen koffie-uurtje op de zaterdagochtend. Gezamenlijk verblijf in de directe omgeving is niet toegestaan. Iedereen wordt dringend geadviseerd om op ons complex en de tuinen gepaste afstand van elkaar te houden, minimaal 1.5 meter. Belangstellenden

Zoals bij elke storm het geval is, heeft ook Ciara voor enige schade en overlast gezorgd op het complex van De Meertuinders. We hebben helaas weer moeten constateren dat er op een hoop tuinen spullen weg- of omgewaaid zijn. Deze spullen zijn niet alleen in de eigen tuin terecht gekomen, maar ook in de tuinen

Het is weer mogelijk om stalmest en wormenmest te bestellen. Stalmest kost € 1,75 per kruiwagen en wormenmest € 2,00 per kruiwagen. De wormenmest wordt alleen geleverd bij voldoende deelname. De bestelformulieren zijn te vinden onder het kopje tuinwinkel, collectief bestellen. Aanvraag en betaling dienen uiterlijk 9 november binnen te zijn.

Groei&Bloei organiseerde op zondagmiddag 22 september weer de stekjesruilbeurs. Het was prachtig weer en de opkomst was dan ook weer groot. Leuk om te zien dat ook steeds meer leden van De Meertuinders aan deze ruilbeurzen mee gaan doen. Er was zeer veel inbreng van rozen tot aardbeien en van laurier tot vetplantjes. Een zeer