Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Het was een mooie nazomerse dag. Het terrein rond de Groene Keet was vrolijk versierd. De Hoofddorpse band MoreCityProject speelde als van ouds. Er waren volop drankjes en hapjes te scoren. Er werd kennisgemaakt, bijgepraat en gedanst. Kortom een prima voorbereidde en uitgevoerde en daardoor erg gezellig samenzijn, waarvan zo’n 40 leden met familie en

Vanaf 15:00 uur gaan we die middag Nazomeren bij de Groene Keet.met livemuziek, drankjes en hapjes. Leden en hun familieleden zijn van harte welkom en ontvangen per lid bij aankomst twee consumptiebonnen. Laten we er met elkaar een gezellig samenzijn van maken!

Op zondag 12 september organiseert de tuinvereniging Groei&Bloei weer een plantjesruildag voor haar leden op het complex van De Meertuinders. Rond 14:00 uur wordt het startsein gegeven en kan het ruilen van plantjes, stekken en andere materialen beginnen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Belangstellende leden van De Meertuinders zijn uiteraard ook welkom.

In verband met de aanhoudende Corona dreiging in het voorjaar is de NL-Doet actiedag uitgesteld tot 21 augustus. Maar dan is het ook zover en worden op de Bonenlaan en Komkommerlaan als slecht beoordeelde beschoeiingen vervangen. De huurders van de betreffende tuinen dragen hieraan zowel financieel als fysiek hun steentje bij. Daarnaast steken enkele vrijwilligers

Op zondagmiddag 16 mei is het ‘uitdeeldag’ bij De Meertuinders. Leden die zaaigoed, stekken of planten over hebben, bieden deze gratis aan langs de padrand van hun tuin. Het plantmateriaal kan worden geruild of weggegeven. De actie is alleen toegankelijk voor leden. Een deelnemerslijst kan bij het secretariaat vtv.meertuinders@gmail.com worden opgevraagd.

Hoewel alle tuinen zijn verhuurd, melden zich bijna wekelijks belangstellenden voor een tuin. Voor deze mensen bestaat de mogelijkheid om lid te worden van onze vereniging. Zolang er nog geen tuin beschikbaar is, komen zij op een wachtlijst en betalen zij alleen contributie. Om lid te  kunnen worden moet een inschrijformulier worden ingevuld en gemaild

Op 1 januari jl. waren alle tuinen verhuurd. Besloten is toen om een niet gebruikt grasveld achter het verenigingsgebouw om te vormen naar uitgeefbare tuinen. Op deze wijze zijn drie relatief kleine tuinen ontstaan, die inmiddels ook zijn verhuurd. Mensen die een tuin willen huren, wordt geadviseerd zich als kandidaat-lid aan te melden. Bij acceptatie

De collectieve inkoop van zaden en pootaardappels vindt ook dit jaar plaats bij de firma Van der Wal. De catalogus is als papieren versie met de juiste bestel- en prijslijsten beschikbaar, maar is ook op https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/site/formulieren digitaal te bekijken. Bestellingen en betalingen kunnen in principe alleen digitaal plaats vinden. Tot 19 december kunnen bestellingen worden

Een flink aantal leden hebben weer stal- en/of wormenmest besteld bij onze lokale leveranciers. De stalmest wordt in de loop van vrijdag 30 oktober geleverd; de wormenmest volgt drie weken later op 20 november.

Als gevolg van technische problemen was het de afgelopen weken niet meer mogelijk om onze website van actuele informatie te voorzien. Heel vervelend, want de site wordt steeds meer bezocht, gebruikt en gewaardeerd! Inmiddels lijken de problemen opgelost te zijn en worden verschillende pagina’s zo spoedig mogelijk bijgewerkt.