Volg ons

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Voor het aan- en/of afvoeren van tuingerelateerde materialen van en naar uw moestuin beschikt de vereniging over een aanhangwagen.
Leden van de vereniging kunnen de aanhanger tegen een vergoeding voor één dagdeel lenen. Een dagdeel is van 9:00 tot 12:00 uur of van 13:00 tot 16:00 uur.
Het gebruik van de aanhanger is nadrukkelijk alléén bedoeld voor het vervoer van tuingerelateerde materialen.
De gebruiker verplicht zich het voertuig op een fatsoenlijke wijze te gebruiken als ware het een privévoertuig.
De aanhanger moet vooraf (telefonisch) gereserveerd worden.

Lees voor het huren de algemene voorwaarden goed door.
Download: Algemene voorwaarden
Download: Bruikleenovereenkomst

Reserveren:
Voor het reserveren van de aanhangwagen kan overdag (tussen 10:00 en 18:00 uur) contact opgenomen worden met het bestuurslid
Ko Moerkerken tel. 023-5611887 of 06-23190570.
Na reservering kan de aanhanger op de afgesproken datum en tijdstip worden opgehaald.
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
1. Gebruik van de aanhanger is op eigen risico. Schade, evenals evt. verkeersboetes, komen voor rekening van de gebruiker. De gebruiker verplicht zich het voertuig in dezelfde staat terug te brengen als deze was op het moment van uitleen.
2. De gebruiker is voor het gebruik een borgsom alsmede een leenvergoeding verschuldigd.
De borg bedraagt € 50,-, de leenvergoeding € 5,- voor een dagdeel.
Beide moeten vooraf contant worden voldaan bij het ophalen van de aanhanger.
U ontvangt de borg retour als de aanhanger schadevrij is teruggebracht en aan de bij punt 8 gestelde voorwaarden is voldaan
3. De gebruiker dient te beschikken over een geldig rijbewijs en een verzekerde auto.
4. Gebruiker dient zelf voor een passende kentekenplaat zorg te dragen.
5. De aanhanger heeft een gewicht van 168 kg, het netto laadvermogen is 582 kg. de max. massa kan dus 750 kg bedragen.
6. De aanhanger is voorzien van een zgn. 13-puntsaansluiting maar beschikt ook over een zgn. verloopstuk t.b.v. een 7-puntsaansluiting.
7. De aanhanger zelf is niet geremd!
8. De aanhanger dient schoon te worden teruggebracht en op de juiste plaats teruggezet / geparkeerd te worden. Alle toebehoren dienen eveneens te worden ingeleverd.
9. De algemene voorwaarden (zie bijlage) zijn op de bruikleenovereenkomst van toepassing.