Volg ons

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Door gezamenlijk zaden, mest en compost in te kopen kunnen voor de hieraan deelnemende leden aantrekkelijke kortingen worden gerealiseerd.

In de maandelijkse nieuwsbrief wordt tijdig aangegeven met welke leveranciers van de betreffende producten voor het komende seizoen zaken zal worden gedaan en hoe en wanneer er besteld kan worden.

Bestellingen worden bij voorkeur digitaal afgehandeld. Hiertoe dient op deze site een bestelformulier te worden gedownload, ingevuld en als bijlage worden meegezonden met een e-mail aan vtv.meertuinders@gmail.com. Ondertekenen is in dit geval niet nodig.

Bestellingen én het verschuldigde bedrag dienen vóór een nader aan te geven datum te zijn ontvangen.
Het bedrag dient te worden overgemaakt naar onze bankrekening NL84 INGB 0001931427 met vermelding van de betreffende bestelling én tuinlaan + nummer.
Let op: Te laat ingediende formulieren en/of bestellingen, waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Bestelling stal- en wormenmest – najaar 2020

De termijn voor het indienen van bestellingen is gesloten.
De stalmest is afkomstig van een veehouderij in Zwaanshoek.
De prijs per kruiwagen bedraagt € 1,75; de levering is op vrijdag 30 oktober.
De wormenmest is afkomstig van een wormenkwekerij in Abbenes.
De prijs per kruiwagen bedraagt € 2,00; de levering is op vrijdag 20 november.

Bestelling zaden, aardappels en uien – winter 2020

De zaden en pootaardappels worden geleverd door de firma Van der Wal.
De gele en rode plantuien worden geleverd door De Versboerderij in Hoofddorp.
De catalogus is hier al digitaal te bekijken en komt eind november als papieren versie met de juiste bestel- en prijslijsten beschikbaar.
Aangezien de Groene Keet als gevolg van de Corona maatregelen tot nader order is gesloten, is de wijze van uitgifte nog niet bekend.
De levering wordt verwacht begin februari (zaden) en medio maart (pootaardappels en plantuien).
Zodra de inschrijving is opengesteld, kunnen de ingevulde formulieren digitaal worden verzonden naar het secretariaat vtv.meertuinders@gmail.com.
Tenminste 50% van het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar NL84 INGB 0001931427 onder vermelding van ‘zadenbestelling én tuinlaan + nummer’.
Bestellingen kunnen ook in de brievenbus op de Groene Keet worden gedaan.
Na een nog te bepalen datum worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Het bestelformulier is te zijner tijd hier te downloaden.

Bestelling compost – voorjaar 2021

De GFT-compost is afkomstig van De Meerlanden en wordt geleverd door de firma Otte Lisse.
De prijs per kruiwagen wordt nog vastgesteld.
De levering wordt verwacht in maart.
Zodra de inschrijving is opengesteld, kunnen de ingevulde formulieren digitaal worden verzonden naar het secretariaat vtv.meertuinders@gmail.com.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar NL84 INGB 0001931427 onder vermelding van ‘compostbestelling én tuinlaan + nummer’.
Uiteraard kunnen bestellingen op zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur in de Groene Keet worden ingeleverd en contant, liefst gepast worden betaald.
Na een nog te bepalen datum worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Het bestelformulier is te zijner tijd hier te downloaden.