Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Door gezamenlijk zaden, mest en compost in te kopen kunnen voor de hieraan deelnemende leden aantrekkelijke kortingen worden gerealiseerd.

In de maandelijkse nieuwsbrief wordt tijdig aangegeven met welke leveranciers van de betreffende producten voor het komende seizoen zaken zal worden gedaan en hoe en wanneer er besteld kan worden.

Bestellingen worden bij voorkeur digitaal afgehandeld. Hiertoe dient op deze site een bestelformulier te worden gedownload, ingevuld en als bijlage worden meegezonden met een e-mail aan vtv.meertuinders@gmail.com. Ondertekenen is in dit geval niet nodig.

Bestellingen én het verschuldigde bedrag dienen vóór een nader aan te geven datum te zijn ontvangen.
Het bedrag dient te worden overgemaakt naar onze bankrekening NL84 INGB 0001931427 met vermelding van de betreffende bestelling én tuinlaan + nummer.
Let op: Te laat ingediende formulieren en/of bestellingen, waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Bestelling stalmest en wormengrond – najaar 2021

De stalmest is afkomstig van een veehouderij in Zwaanshoek.
De prijs per kruiwagen bedraagt € 1,75; de levering is gepland op 29 oktober.

De wormengrond wordt geleverd door een wormenkwekerij in Abbenes.
De prijs per kruiwagen bedraagt € 2,50; de levering is gepland op 19 november

Ingevulde  en ondertekende formulieren kunnen digitaal worden verzonden naar het secretariaat (vtv.meertuinders@gmail.com).
Formulieren kunnen ook in de brievenbus aan de Groene Keet worden gedaan.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar NL84 INGB 0001931427 onder vermelding van
‘stalmest (en/of) wormengrond én laan + tuinnummer’.
Na 11 oktober worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Het bestelformulieren zijn hier bestelling stalmest of bestelling wormengrond te downloaden.

Bestelling zaden, aardappels en uien – winter 2021

De zaden en pootaardappels worden geleverd door de firma Van der Wal.
De gele en rode plantuien worden geleverd door De Versboerderij in Hoofddorp.
De catalogus is eind oktober hier digitaal te bekijken en medio november in de Groene Keet beschikbaar.
De levering wordt verwacht begin februari (zaden) en medio maart (pootaardappels en plantuien).
Zodra de inschrijving is opengesteld, kunnen de ingevulde formulieren digitaal worden verzonden naar het secretariaat (vtv.meertuinders@gmail.com).
Bestellingen kunnen ook in de brievenbus aan de Groene Keet worden gedaan.
Tenminste 50% van het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar NL84 INGB 0001931427 onder vermelding van
‘zaden én laan + tuinnummer’.
Na een nog te bepalen datum worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Het bestelformulier is te zijner tijd hier te downloaden.

Bestelling compost – voorjaar 2022

De GFT-compost is afkomstig van De Meerlanden en wordt geleverd door de firma Otte Lisse.
De levering is gepland op 12 maart.
Zodra de inschrijving is opengesteld, kunnen de ingevulde formulieren digitaal worden verzonden naar het secretariaat (vtv.meertuinders@gmail.com).
Formulieren kunnen ook in de brievenbus aan de Groene Keet worden gedaan.
De prijs per kruiwagen bedraagt € 1,50 per kruiwagen.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar NL84 INGB 0001931427 onder vermelding van
‘compost én laan + tuinnummer’.
Na 28 februari worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Het bestelformulier is hier te downloaden.

Bestelling ophoogzand – voorjaar 2022

Het ophoogzand is gespoeld zeezand en wordt geleverd door de Baars in Hoofddorp.
De levering wordt is gepland op vrijdag 5 maart.
Zodra de inschrijving is opengesteld, kunnen de ingevulde formulieren digitaal worden verzonden naar het secretariaat (vtv.meertuinders@gmail.com).
Formulieren kunnen ook in de brievenbus aan de Groene Keet worden gedaan.
De prijs per kruiwagen bedraagt € 3,50 per kruiwagen.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt naar NL84 INGB 0001931427 onder vermelding van
‘zand én laan + tuinnummer’.
Na 28 februari worden geen bestellingen meer in behandeling genomen.
Het bestelformulier is hier te downloaden.