Volg ons

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Het is weer mogelijk om stalmest en wormenmest te bestellen. Stalmest kost € 1,75 per kruiwagen en wormenmest € 2,00 per kruiwagen. De wormenmest wordt alleen geleverd bij voldoende deelname. De bestelformulieren zijn te vinden onder het kopje tuinwinkel, collectief bestellen. Aanvraag en betaling dienen uiterlijk 9 november binnen te zijn.

Ook dit jaar wordt er weer collectief compost besteld bij De Meerlanden. De compost wordt besteld per kruiwagen. Als de grondstructuur van een standaardtuin (100m2) op peil is, kan worden volstaan met 10 à 15 normaal gevulde kruiwagens compost. De compost kost € 1,50 per kruiwagen. Naar verwachting en zonder tegenbericht wordt de compost op 30

De bij van der Wal bestelde zaden zijn geleverd en af te halen in de Groene Keet op zaterdagochtend tussen 10:00u en 12:00u. Hierdoor was het zaterdag 9 februari al gezellig druk in de Groene Keet en hebben een heleboel leden hun bestelling al opgehaald. Nog eventjes wachten op wat warmer weer, dan kunnen de

Ook dit jaar wordt er weer collectief stalmest ingekocht. De kosten bedragen € 1,75 per kruiwagen, 1 kuub is ongeveer 12 kruiwagens. Het bestelformulier 2018 is te downloaden van de website of af te halen in de winkel. Het formulier dient de komende zaterdagen tussen 10:00 en 12:00 uur in de winkel ingeleverd te worden

Zaadhandel Van der Wal heeft begin maart volgens afspraak de bestelde pootaardappels geleverd. Op de bestellingen is 10% korting verleend. Bij De Versboerderij zijn 30 kilo gele en 15 kilo rode plantuien gekocht. De prijs is iets hoger dan afgelopen jaar, namelijk € 1,25 per pond. De betreffende leden zijn per e-mail bericht, dat zij hun bestelling

Tot voorkort werd in onze tuinwinkel Culterra 3+2+2 (Groei), gedroogde stalmest in korrelvorm, verkocht. Volgens de fabrikant ligt bij dit product de nadruk op bodemverbetering en niet op de voeding. Op hun advies zijn we overgestapt op Culterra 10+4+6, een product met een volledige voeding én bodem verbeterende werking. Vanwege de hogere voedingswaarde kan met een