Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Hoewel alle tuinen zijn verhuurd, melden zich bijna wekelijks belangstellenden voor een tuin. Voor deze mensen bestaat de mogelijkheid om lid te worden van onze vereniging. Zolang er nog geen tuin beschikbaar is, komen zij op een wachtlijst en betalen zij alleen contributie. Om lid te  kunnen worden moet een inschrijformulier worden ingevuld en gemaild