Volg ons

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

De collectieve inkoop van zaden en pootaardappels vindt ook dit jaar plaats bij de firma Van der Wal. De catalogus is als papieren versie met de juiste bestel- en prijslijsten beschikbaar, maar is ook op https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/site/formulieren digitaal te bekijken. Bestellingen en betalingen kunnen in principe alleen digitaal plaats vinden. Tot 19 december kunnen bestellingen worden

Een flink aantal leden hebben weer stal- en/of wormenmest besteld bij onze lokale leveranciers. De stalmest wordt in de loop van vrijdag 30 oktober geleverd; de wormenmest volgt drie weken later op 20 november.

Als gevolg van technische problemen was het de afgelopen weken niet meer mogelijk om onze website van actuele informatie te voorzien. Heel vervelend, want de site wordt steeds meer bezocht, gebruikt en gewaardeerd! Inmiddels lijken de problemen opgelost te zijn en worden verschillende pagina’s zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Want…… de grootste moestuinvereniging in Haarlemmermeer, heeft sinds jaren weer een wachtlijst; we zitten vol! Maar door natuurlijk verloop zijn er in 2021 zeker weer tuinen beschikbaar. Velen, die door het Coronavirus ‘huisarrest’ hebben, vinden inmiddels de weg naar ons moestuincomplex aan de Willem Pijperlaan. Daar kost het geen moeite om 1,50 meter afstand te
Het bestuur roept alle leden in een extra nieuwsbrief op om gezamenlijk waakzaam te blijven en zich strikt te houden aan de opgelegde beperkingen. Immers hoewel de regering de leefregels stapje voor stapje verruimd, is het gevaar nog lang niet geweken én wordt rekening gehouden met een 2e uitbraak na de zomerperiode. Puntsgewijs wordt aangegeven
In maart zijn de leden per e-mail bericht, dat de Groene Keet en het aangrenzende terras tot nader order voor iedereen verboden gebied is. Het bestuur verzoekt alle leden met klem de nationale aanwijzingen stipt op te volgen. Als gemeentelijke handhavers op ons complex een overtreding waarnemen, kunnen de betreffende leden een flinke boete van

Een nieuwe lente….een nieuw bestuur. We kunnen met een zekere tevredenheid terugzien op de jaarlijkse ALV. Eén van de belangrijkste zaken is voor de komende jaren weer goed geregeld: er is een nieuw bestuur gekozen. Nou ja, bijna helemaal nieuw. Ron Koek trad af als voorzitter en overhandigde de voorzittershamer aan Erik Kroon. Diens echtgenote

De storm van donderdag 18 januari heeft ook het complex van De Meertuinders niet ontzien. Het complex was in eerste instantie niet eens bereikbaar door een omgewaaide boom op de toegangsweg. Maar een beetje tuinierder weet daar wel mee om te gaan! De boom is dan ook door Wim en Cor van de weg gehaald.

Na overleg met De Meerlanden is besloten de compost met ingang van 2018 op de nationale compostdag – Goede Vrijdag – in het voorjaar te laten leveren. Ook voor ons heeft dit duidelijke voordelen. Zo gaat de vertering van compost op onze kleigrond vrij snel en wordt het positieve effect dus gauw minder. Als de

Op maandagavond 19 maart wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Opnieuw zijn we welkom in de kantine van SV Overbos Leenderbos 101, 2134 TZ te Hoofddorp (tel: 023-5638777). De kantine is vanaf 19:30 uur voor ons toegankelijk; de vergadering begint om 20:00 uur. Behalve de bestuurswissel, de financiële verantwoording over 2017 en de begroting voor