Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Op zondagmiddag 16 mei is het ‘uitdeeldag’ bij De Meertuinders. Leden die zaaigoed, stekken of planten over hebben, bieden deze gratis aan langs de padrand van hun tuin. Het plantmateriaal kan worden geruild of weggegeven. De actie is alleen toegankelijk voor leden. Een deelnemerslijst kan bij het secretariaat vtv.meertuinders@gmail.com worden opgevraagd.

Op 1 januari jl. waren alle tuinen verhuurd. Besloten is toen om een niet gebruikt grasveld achter het verenigingsgebouw om te vormen naar uitgeefbare tuinen. Op deze wijze zijn drie relatief kleine tuinen ontstaan, die inmiddels ook zijn verhuurd. Mensen die een tuin willen huren, wordt geadviseerd zich als kandidaat-lid aan te melden. Bij acceptatie

De collectieve inkoop van zaden en pootaardappels vindt ook dit jaar plaats bij de firma Van der Wal. De catalogus is als papieren versie met de juiste bestel- en prijslijsten beschikbaar, maar is ook op https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/site/formulieren digitaal te bekijken. Bestellingen en betalingen kunnen in principe alleen digitaal plaats vinden. Tot 19 december kunnen bestellingen worden

Een flink aantal leden hebben weer stal- en/of wormenmest besteld bij onze lokale leveranciers. De stalmest wordt in de loop van vrijdag 30 oktober geleverd; de wormenmest volgt drie weken later op 20 november.

Als gevolg van technische problemen was het de afgelopen weken niet meer mogelijk om onze website van actuele informatie te voorzien. Heel vervelend, want de site wordt steeds meer bezocht, gebruikt en gewaardeerd! Inmiddels lijken de problemen opgelost te zijn en worden verschillende pagina’s zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Want…… de grootste moestuinvereniging in Haarlemmermeer, heeft sinds jaren weer een wachtlijst; we zitten vol! Maar door natuurlijk verloop zijn er in 2021 zeker weer tuinen beschikbaar. Velen, die door het Coronavirus ‘huisarrest’ hebben, vinden inmiddels de weg naar ons moestuincomplex aan de Willem Pijperlaan. Daar kost het geen moeite om 1,50 meter afstand te