Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Bestelling zaai- en pootgoed

Zaadhandel Van der Wal heeft de collectief bestelde zaden begin februari geleverd. De betreffende leden zijn per e-mail ingelicht en verzocht om hun bestelling op te halen op een zaterdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur.
De pootaardappels worden in de 1e helft van maart geleverd.
Over onze bestelling van plantuien bij De Versboerderij volgt op korte termijn nader bericht.

Meld je voor het frezen tijdig aan!

Nog even doorbijten en dan kunnen we weer buiten aan de slag.
Leden die hun tuin willen laten frezen doen er verstandig aan om zich tijdig te melden bij Bram Verzaal of Henk Schrama. In principe worden de freesopdrachten in volgorde van ontvangt afgewerkt. Het basistarief is € 20,00 voor een standaardtuin van ca. 100m2. Opdrachten moeten vooraf contant worden betaald.

 

 

Stekjesruilbeurs Groei&Bloei

Op zondagmiddag 23 april organiseert Groei&Bloei weer haar jaarlijkse stekjesruilbeurs nabij de Groene Keet. Vanaf 13:00 uur kunnen de te ruilen planten worden uitgestald en onder het genot van koffie of thee worden bewonderd. Om 14:00 uur is de officiële start en kan iedereen z’n slag slaan.
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind.