Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

JULI

AUGUSTUS

21 augustus

NL-Doet actie
tijd: tussen 09:00 en 13:00 uur
locatie: nader te bepalen
doel: vervangen slechte beschoeiingen

SEPTEMBER

12 september

Plantjesruilbeurs Groei&Bloei

tijd: tussen 14:00 en 16:00 uur
locatie: parkeerplaats bij de Groene Keet
doel: ruilen en uitwisselen van overtollig plantmateriaal

18 september

Oogstfeest De Meertuinders

tijd: tussen 14:00 en 17:00 uur
locatie: terras en grasvel nabij de Groene Keet
doel: gezellig samenzijn voor leden en buurtbewoners

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI