Follow Us

0639448425
vtv.meertuinders@gmail.com

Wordt NU lid!

Al tijden het voornemen om gezond te gaan leven en vol energie eigen groente en fruit te gaan kweken? Maar …….om onverklaarbare redenen is het er toch nog niet van gekomen? Gelukkig is dat geen enkel probleem!

Lid worden van onze moestuinvereniging kan het hele jaar en er is in elk seizoen voldoende te doen. Tot laat in het najaar kan zelfs nog worden gezaaid en geplant.

Sinds 1 januari 2021 zijn echter voor het eerst alle tunen verhuurd en moet dus worden gewacht tot een tuin vrij komt. Dat kan tijdens het lopende jaar gebeuren, als een lid zich door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt ziet om lidmaatschap en tuinhuur tussentijds op te zeggen.

Het is dus verstandig om al vast in te schrijven als kandidaat-lid. Kandidaat-leden worden na acceptatie door het bestuur per datum van inschrijving op een wachtlijst gezet en zijn alleen contributie verschuldigd. Dus download hier het inschrijfformulier en mail het ingevuld naar vtv.meertuinders@gmail.com.