Hoewel alle tuinen zijn verhuurd, melden zich bijna wekelijks belangstellenden voor een tuin.
Voor deze mensen bestaat de mogelijkheid om lid te worden van onze vereniging. Zolang er nog geen tuin beschikbaar is, komen zij op een wachtlijst en betalen zij alleen contributie. Om lid te  kunnen worden moet een inschrijformulier worden ingevuld en gemaild naar het secretariaat (vtv.meertuinders@gmail.com).
Er moet uiteraard wel een redelijke verwachting zijn, dat per 1 januari a.s. een tuin kan worden toegewezen. Daarom is besloten om als er 15 leden op de wachtlijst staan een tijdelijke ledenstop in te stellen. Op 1 april stonden er 10 leden op de wachtlijst.