Op 1 januari jl. waren alle tuinen verhuurd. Besloten is toen om een niet gebruikt grasveld achter het verenigingsgebouw om te vormen naar uitgeefbare tuinen. Op deze wijze zijn drie relatief kleine tuinen ontstaan, die inmiddels ook zijn verhuurd. Mensen die een tuin willen huren, wordt geadviseerd zich als kandidaat-lid aan te melden. Bij acceptatie door het bestuur, komen zij in volgorde van aanmelding op een wachtlijst te staan. Hierdoor kunnen zij, zodra een tuin vrijkomt daarvoor wellicht in aanmerking  komen.