De collectieve inkoop van zaden en pootaardappels vindt ook dit jaar plaats bij de firma Van der Wal.
De catalogus is als papieren versie met de juiste bestel- en prijslijsten beschikbaar, maar is ook op https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/site/formulieren digitaal te bekijken.
Bestellingen en betalingen kunnen in principe alleen digitaal plaats vinden.
Tot 19 december kunnen bestellingen worden ingediend.