Het bestuur roept alle leden in een extra nieuwsbrief op om gezamenlijk waakzaam te blijven en zich strikt te houden aan de opgelegde beperkingen. Immers hoewel de regering de leefregels stapje voor stapje verruimd, is het gevaar nog lang niet geweken én wordt rekening gehouden met een 2e uitbraak na de zomerperiode.

Puntsgewijs wordt aangegeven wat te doen om verspreiding te voorkomen, wat te doen bij ziekteverschijnselen en extra rekening te houden met mensen van 70 jaar en ouder. Hier is het hele bericht te lezen.