In maart zijn de leden per e-mail bericht, dat de Groene Keet en het aangrenzende terras tot nader order voor iedereen verboden gebied is. Het bestuur verzoekt alle leden met klem de nationale aanwijzingen stipt op te volgen. Als gemeentelijke handhavers op ons complex een overtreding waarnemen, kunnen de betreffende leden een flinke boete van maximaal € 400 krijgen en kan de gemeente besluiten ons complex voor maanden te sluiten.