Zoals bij elke storm het geval is, heeft ook Ciara voor enige schade en overlast gezorgd op het complex van De Meertuinders. We hebben helaas weer moeten constateren dat er op een hoop tuinen spullen weg- of omgewaaid zijn. Deze spullen zijn niet alleen in de eigen tuin terecht gekomen, maar ook in de tuinen van de buren. Deksels van gereedschapskisten, stoelen, kleine plastic kastjes, een kunststof tunnelkas, pergola’s van verschillende makelij, enz, enz. Een aantal zaken zijn door welwillende leden in veiligheid gesteld, om verdere schade te voorkomen. Het blijkt dus wederom dat het echt belangrijk is om voor een storm alles goed te verankeren, vast te binden, of op te ruimen in een schuurtje of kas, of mee naar huis te nemen. Kijk onder de tab foto’s voor een reportage.