Het is weer mogelijk om stalmest en wormenmest te bestellen.
Stalmest kost € 1,75 per kruiwagen en wormenmest € 2,00 per kruiwagen.
De wormenmest wordt alleen geleverd bij voldoende deelname.
De bestelformulieren zijn te vinden onder het kopje tuinwinkel, collectief bestellen.
Aanvraag en betaling dienen uiterlijk 9 november binnen te zijn.