Ook dit jaar wordt er weer collectief compost besteld bij De Meerlanden. De compost wordt besteld per kruiwagen. Als de grondstructuur van een standaardtuin (100m2) op peil is, kan worden volstaan met 10 à 15 normaal gevulde kruiwagens compost. De compost kost € 1,50 per kruiwagen. Naar verwachting en zonder tegenbericht wordt de compost op 30 maart geleverd. Bestellingen dienen uiterlijk 9 maart ingediend en betaald te zijn. Bestelformulieren zijn HIER te downloaden.