Op maandagavond 19 maart wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Opnieuw zijn we welkom in de kantine van SV Overbos Leenderbos 101, 2134 TZ te Hoofddorp (tel: 023-5638777). De kantine is vanaf 19:30 uur voor ons toegankelijk; de vergadering begint om 20:00 uur.
Behalve de bestuurswissel, de financiële verantwoording over 2017 en de begroting voor 2018 komen voorstellen aan de orde over de overlast van slecht onderhouden tuinen en het afvoeren van tuinafval. Het is dus zaak aanwezig te zijn om je als lid te laten horen en mede richting te geven aan het beleid van onze vereniging.