In november vinden de jaarlijkse laanbesprekingen plaats. Kijk hier voor de dagen en tijden!
Het doel is om de gang van zaken, noodzakelijke algemene werkzaamheden en eventuele wensen en/of suggesties te bespreken.
Een mooi moment om samen terug en vooruit te kijken, kennis te maken met nieuwe laanbewoners en bestaande contacten aan te halen.

Op de valreep is een betaalbare leverancier van champignonmest, ook wel champost genoemd, gevonden. Een twaalftal leden hebben naar aanleiding van een extra oproep, tijdig hun bestelling geplaatst. De champost wordt op 3 november geleverd.

Opgave voor deelname aan de collectieve bestelling van stalmest en compost is mogelijk tot 30 oktober a.s.! Het streven is om de stalmest op 10 november en de compost op 24 november te laten leveren.