Op vrijdag 23 juni vieren De Meertuinders de langste dag van dit jaar.
Nabij het verenigingsgebouw de Groene Keet wordt een gezellige barbecue met live muziek georganiseerd.
Het feest is alleen toegankelijk voor leden die zich hiervoor hebben opgegeven.