Met de financiële steun van het Oranje Fonds en de inzet van menskracht en materiaal van Gamma Hoofddorp is onder aanvoering van Bartjan Boomsma door enkele enthousiaste leden in de Furorelaan een stuk beschoeiing vervangen en de houtwal in de beplantingssingel gefatsoeneerd. Eén van de Gamma medewerkers hield er een nat pak aan over, maar hij heeft het gelukkig overleefd.