Ruim 40 leden maakten gebruik van de mogelijkheid om van het bestuur te vernemen hoe we er financieel voor staan, welke plannen er voor 2017 zijn en over diverse onderwerpen hun mening te geven.
De financiële verantwoording over 2016 en de begroting 2017 zijn akkoord bevonden.
De aanbevelingen om de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging te vergroten zijn overgenomen. Hierdoor zullen de volgende acties worden ondernomen:
* op verzoek een 2e jaarlijkse laanbijeenkomst houden, waarin naast nadere kennismaking het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat;
* het organiseren van lezingen over aansprekende tuinonderwerpen;
* het gezamenlijk betelen van een vrije tuin en de oogst ten goede te laten komen aan bijvoorbeeld de Voedselbank of te verkopen op het Oogstfeest t.b.v. de vereniging.
Er bleek voldoende animo om op zaterdagavond 24 juni voor de leden een Langste Dag Feest te organiseren.