Tot voorkort werd in onze tuinwinkel Culterra 3+2+2 (Groei), gedroogde stalmest in korrelvorm, verkocht. Volgens de fabrikant ligt bij dit product de nadruk op bodemverbetering en niet op de voeding.

Op hun advies zijn we overgestapt op Culterra 10+4+6, een product met een volledige voeding én bodem verbeterende werking. Vanwege de hogere voedingswaarde kan met een kleinere gift worden volstaan.

Het is weer verkrijgbaar in de tuinwinkel. Een zak van 25 kg. kost € 20,00; zakjes van 5 kg. kosten € 4,50.
Voor samenstelling en toepassing lees hier meer.